Unagi, Imamura Shôhei (1997)

UNAGI 1997UNAGI, aka The Eel, aka L’anguille
うなぎ
Année : 1997
Réalisation : Imamura Shôhei
Avec : Yakusho Kôji, Shimizu Misa, Baisho Mitsuko, Emoto Akira, Tsuneta Fujio, Aikawa Shô, Kobayashi Ken, Kawahara Sabu, Ichihara Etsuko, Taguchi Tomorowo, Mitsuishi Ken

Lire la suite

Sôshun, Ozu Yasujirô (1956)

SOSHUNSÔSHUN, aka Printemps précoce, aka Early Spring
早春
Année : 1956
Réalisation : Ozu Yasujirô
Avec : Awashima Chikage, Fujino Takako, Ikebe Ryo, Katô Daisuke, Kishi Keiko, Miyake Kuniko, Ryu Chishu, Sugimura Haruko, Takahashi Teiji, Taura Masami, Urabe Kumeko, Yamamura Sô

Lire la suite