Bounce ko GALS, Harada Masato (1997)

BOUNCE KO GALS, aka Call Girls
バウンス ko GALS
Année : 1997
Réalisation : Harada Masato
Avec : Satô Hitomi, Satô Yasue, Okamoto Yukiko, Murakami Jun, Yazawa Shin, Momoi Kaori, Yakusho Kôji, Kosakai Kazuki, Kyôno Kotomi, Oki Eiji, Sato Futami, Mickey Curtis, Daemon Shuzo, Etô Jun, Hara Kumiko, Hirose Ken, Ikeda Hiroshige, Imafuku Masao, Kaito Ren, Kin Sachiko, Kiyokawa Hitoshi, Kosakai Kazuki

Lire la suite

Sanma no aji, Ozu Yasujirô (1962)

SANMA NO AJI, aka Le goût du saké, aka An Autumn Afternoon
秋刀魚の味
Année : 1962
Réalisation : Ozu Yasujirô
Avec : Ryû Chishû, Iwashita Shima, Mikami Shinichirô, Sada Keiji, Okada Mariko, Nakamura Nobuo, Miyake Kuniko, Kita Ryuji, Tono Eijirô, Yoshida Teruo, Katô Daisuke, Tamaki Miseyo, Sugimura Haruko

Lire la suite