Uchiage hanabi, shita kara miruka? Yoko kara miruka?, Iwai Shunji (1993)

UCHIAGE HANABI, SHITA KARA MIRUKA? YOKO KARA MIRUKA?, aka Fireworks, Should We See It From the Side or the Bottom?
打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?
Année : 1993
Réalisation : Iwai Shunji
Avec : Yamazaki Yuta, Okina Megumi, Sorita Takayuki, Randy Havens, Kohashi Kenji, Sakuragi Kento, Asagi Kuniko, Mitsuishi Ken, Koyama Reiki, Nakajima Yôko, Sakai Toshiya, Taguchi Tomorowo, Yamazaki Hajime

Lire la suite