Tōkyō no kōrasu, Ozu Yasujirô (1931)

TÔKYÔ NO KÔRASU, aka Chœur de Tokyo
東京の合唱
Année : 1931
Réalisation : Ozu Yasujirô
Avec : Okada Tokihiko, Yagumo Emiko, Sugawara Hideo, Takamine Hideko, Saito Tatsuo, Iida Chôko, Sakamoto Takeshi, Tani Reiko, Miyajima Kenichi, Yamaguchi Isamu

Lire la suite