Tampopo, Itami Jûzô (1985)

TAMPOPO, aka Dandelion
タンポポ
Année : 1985
Réalisation : Itami Jûzô
Avec : Miyamoto Nobuko, Yamazaki Tsutomu, Watanabe Ken, Yakusho Kôji, Yasuoka Rikiya, Okada Mariko, Ôtaki Hideji, Ôtomo Ryûtarô, Abe Mario, Hara Sen, Hashizume Itao, Igawa Hisashi, Kato Toshimune, Katô Kensô, Katô Yoshi, Kuroda Fukumi, Nakamura Nobuo, Saga Yoshihei, Sakura Kinzô, Shinoi Setsuko, Takagi Hitoshi, Takahashi Chôei, Takami Ei, Tanaka Akio, Tsugawa Masahiko

Lire la suite